Podpora

Skip Navigation LinksÚvod > Podpora

Náš přístup

 • Konkretizace nabídky, zákaznické řešení
  Konzultace u zákazníka, konkretizace řešení, varianty cenových nabídek.
 • Instalace
 • Dovoz, montáž, zprovoznění, základní školení, podpora, …
 • Prodej
  Přímý dovoz od zahraničního partnera, včetně záruk (až 7 let) a servisu.
  Cenová kalkulace - formy platby.

Akreditovaná školení (MŠMT)

Školení obsluhy interaktivních systémů včetně programů a tvorby interaktivních výukových materiálů:

 • Interaktivní displeje
  Účastníci kurzu se seznámí s novými interaktivními technologiemi a základními přednostmi LCD displejů v porovnání s klasickými IA tabulemi. Osvojí si zvládnutí obsluhy interaktivního displeje. Získané znalosti a dovednosti si ověří na vytvoření vlastního materiálu, jeho propojení s běžnými metodami výuky.
 • IA displeje – obsluha a využití
  Účastníci získají znalosti o možnostech jejich integrace s IT, připojení dalších zařízení, WiFi připojení k internetu a dalším zdrojům výukových materiálů.  Získají zkušenosti s ovládáním integrovaných funkcí a instalovaných aplikací. Bodou seznámeni s autorskými programy pro vlastní tvorbu interaktivních výukových programů a možnostmi sdílení obsahu s žáky mobilními technologiemi – tablet, SmartPhon. Získají přehled o variantách instalací a integraci s dalšími pomůckami.
 • Autorský software i3LEARNHUB
  Účastníci kurzu se seznámení  s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů. Naučí se používat pracovní nástroje pro tvorbu lekcí s využitím vlastních zdrojů, ale také dostupných knihoven. Prakticky si ověří sdílení lekcí s žáky s využitím s mobilních technologií.
 • Autorský software i3LEARNHUB – rozšířené nástroje
  Účastníci kurzu získají přehled o rozšířených nástrojích softwaru, získají znalosti a dovednosti s jejich použitím v praxi. Rozšíří se znalosti a dovednosti, které získali v kurzu Autorský software i3LEARNHUB. Prakticky si ověří možnosti připojení žáků pomocí počítačů, notebooků, tabletů případně mobilních telefonů a různé režimy sdílení lekcí a dalších výukových materiálů v prezenční i distanční formě výuky. 
 • iMO-LEARN
  iMO-LEARN je aktivní kostka sezení určená k podpoře aktivního pohybu ve třídě. Účastníci kurzu se seznámí možnostmi jejího využití ve výuce. Vyzkoušejí si její analogové využití.  Digitální využití kostky iMO-LEAR využívá snímač pohybu a bezdrátovou komunikaci se softwarem i3LEARNHUB. Účastníci kurzu se naučí doplnit výukové lekce o možnosti interakce žáků pomocí kostky. Prakticky si ověří využití nástrojů iMO Quick Quiz a Activity Builder.

Kurzy pořádáme podle požadavků škol a dalších institucí.

Workshopy, semináře, …

Dle aktuálních potřeb a požadavků:

 • Podrobné seznámení s možnostmi využití produktů pro interaktivní výuku
 • Popis funkcí software
 • Praktická tvorba vlastních výukových materiálů
 • Prezentace a výměna zkušeností
 • Novinky v oboru

Ke stažení

Hardware      
IA displeje E Prospekt    
IA displeje EX Prospekt   Manuál
Instalace      
Příslušenství      
Bezdrátová komunikace     Manuál
iMO-LEARN Prospekt Návod  
Software      
i3LEARNHUB Prospekt    
    Registrace     Manuál
    Základní manuál     Manuál
    Rozšířené nástroje     Manuál
EDU Studio     Manual
Program Alf Prospekt    
I3ANNOTATE   Návod  
Aplikace