Kooperativní výuka

Skip Navigation LinksÚvod > Řešení > Kooperativní výuka

Kooperativní výuka – sdílení výukových materiálů mezi žáky a vyučujícím ve třídě (tabletové/NB učebny) nebo na dálku (vzdálená výuka) se SW i3LEARNHUB.

Kooperativní výukaKooperativní výuka

I3LEARNHUB je vzdělávací platforma, která umožňuje učitelům používat digitální obsah ve třídě, podporovat spolupráci a přibližovat studenty k učebním dovednostem 21. století.

  • Připravte se na výuku kdekoli a kdykoli.
    Zapojte studenty ve třídě pomocí průzkumů, učení 1: 1 a skupinových cvičení.
  • Spolupracujte na stejné tabuli.
    Nechte celou třídu fyzicky nebo digitálně spolupracovat na stejné tabuli.
  • Vytvářejte cvičení na různých úrovních a sdílejte je se svými studenty samostatně v i3LEARNHUB nebo Google Classroom.
 

Vzdálená výuka + hybridní výuka

i3LEARNHUB + Google Classroom, Air..
Díky integraci do Google Classroom je učení na dálku co nejjednodušší. Díky naší nejnovější aktualizaci můžete snadno sdílet své lekce a cvičení v i3LEARNHUB se svými studenty!

Možnosti:

  • Automatické sdílení lekcí a úkolů se svými studenty
  • Snadné sledování výsledků učení studentů
Hybridní výuka
 

i3learnhub onAir

Nejjednodušší způsob, jak učit on-line

S novou funkcí i3LEARNHUB OnAir můžete snadno provádět výuku online. Během aktivní relace můžete zahájit sdílení obrazovky pro studenty a povolit nebo zakázat webovou kameru.

 

Vítejte v hybridní učebně

Hybridní vzdělávací model nabývá na významu pro všechny žáky, a to jak ve třídě, tak doma.

i3LEARNHUB umožňuje všem studentům aktivně se účastnit výuky, aniž by museli být fyzicky přítomni.

Kombinací funkce OnAir s interaktivním řešením displeje nebo desky a kamerou může učitel komunikovat se všemi žáky a sdílet displej a jakoukoli jinou aplikaci s celou třídou.

Hybridní učebna