Vzdělávání

Training

Školení - naše firma je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V současné době má akreditováno 12 školení z oblasti moderních interaktivních výukových technologií.
Hlavní tituly jsou zaměřené na nové projekty pro zavádění mobilních žákovských zařízení – tabletů do škol.
Jedná se zejména o software pro podporu práce v systému BYOD a sdílení výukových materiálů při on-lne a off-line výuce v prostředí internetu - cloudové aplikace.
Přesný seznam akreditovaných školení a jejich obsah naleznete zde.

Semináře – setkání zájemců a uživatelů interaktivních technologií, pořádaná na školách v regionech dle zájmu o konkrétní tematické okruhy spojené s diskuzí a prezentací výukových materiálů účastníků.

Workshopy – praktická cvičení pro zvládnutí programového vybavení interaktivních pomůcek a jejich ovládání. Prezentace ukázek aplikací jednotlivých účastníků, jejich analýzy a společná tvorba vzorových materiálů.

Hlášení a specifikace závad: E-mail info@bim.cz, Tel.: 481 587 204

Stránky pro podporu interaktivní výuky