Software pro tvorbu digitálních učebních materiálů
Workspace™

Interwrite Workspace - pracovní plocha

Workspace® je tabulový SW ideální k vytváření vlastních digitálních učebních materiálů (DUM). Jedná se o software s otevřenou architekturou, software s absolutní nezávislostí na použitém zdroji a formátu výukového materiálu - např.: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), PDF, obrázky, videa, výuková CD, jakýkoli materiál např. z internetu). Pomocí Workspace lze snadno editovat, doplňovat, zvýrazňovat, ovládat. Je vhodný také pro nové formy skupinové, kooperativní výuky. Podporuje víceuživatelské prostředí - 2 studenti u tabule, až 9 studentů s Mobi. Nabízí zdarma aplikaci pro mobilní zařízení – tablety, chytré telefony, atp. - WS Connect.

HLAVNÍ FUNKCE:

 • Režim Lekce pro vlastní tvorbu
 • Režim myš pro ovládání všech aplikací
 • Režim Anotovat pracovní plochu pro úpravu libovolných materiálů
 • Režim Office pro práci s dokumenty MS Office
 • Režim Více uživatelů pro současnou práci až 9 účastníků
 • Nástroje pro tvorbu, anotace, prezentace
 • Matematické nástroje
 • Export do 10 různých formátů (IWB, PPT, PDF, HTML, JPG,…)
 • Import IWB, PPT, PDF
 • Nahrávání a přehrávání
 • Odkazy
 • Galerie obrázků
 • Vlastní uživatelské nastavení

Workspace umožňuje přímé propojení s elektronickým testováním Flow pro okamžité zjištění pochopení učiva nebo jako výchozí materiál pro zadávání testů. Vlastnost otázky lze přiřadit i zpětně k již hotové stránce.

Workspace Connect

WS Connect umožní ovládat tabletem z libovolné části učebny počítač učitele, používat nástroje Workspace a ovládat vyučovanou látku prezentovanou na stávajícíinteraktivní tabuli nebo jakékoliv projekční ploše. Aplikace funguje ve spojení s Workspace software nainstalovaným v počítači a poskytuje vzdálený přístup k obsahu a nástrojům.

Alf logo

Interaktivní ovládání tabule nástroji autorského software Workspace tablety iPad/Android učitelem i žáky z libovolného místa třídy


Mobilní ovládání vašeho stolního PC a SW Workspace v.9.1 pomocí aplikace WS Connect app z Apple Store a PlyStore. Podporované OS – Windows, Mac, Linux


Řízení výuky – ovládání výukových materiálů promítaných na IWB nebo libovolnou plochu nástroji Workspace, anotace AV materiálů, atp. z libovolného místa učebny


Kooperativní výuka - interakce učitele a žáků vzájemně

Stránky pro podporu interaktivní výuky