Školení akreditovaná MŠMT
SW a HW pro výuku a sdílení obsahu

training in session

Naše nabídka akreditovaných kurzů je zaměřena na interaktivní výuku a prezentace, zahrnuje proškolení uživatelů nových moderních zařízení a hlavně pomoc se zvládnutím programů pro tvorbu, prezentace, sdílení.

PŘEHLED ŠKOLENÍ AKREDITOVANÝCH MŠMT:

 • Tvorba digitálních učebních materiálů
 • Základy obsluhy a využití interaktivní tabule
 • Elektronické testování žáků a studentů
 • Autorský software i3BOOK
 • Autorský software i3LEARNHUB
 • Program Alf – tvorba interaktivních testů
 • Flow – software pro elektronické testování
 • Tablety – elektronické testování ve výuce
 • Autorský software – EasyChalk
 • Multimediální tvorba – výukové technologie
 • Tablety – programy pro kooperativní výuku
 • Autorský software Workspace

Tvorba digitálních učebních materiálů - seznámení účastníků s principy tvorby digitálních učebních materiálů pro interaktivní výuku. Tvorba vlastních materiálů, práce s převzatými zdroji, archivace, distribuce.

Základy obsluhy a využití interaktivní tabule - seznámení účastníků s principy funkce interaktivní tabule ve spojení s další technikou. Popis základních funkcí a koncepce programového vybavení.

Elektronické testování žáků a studentů - seznámení účastníků s principy tvorby elektronických testů pro interaktivní výuku. Tvorba vlastních testů v prostředí SW Response.

Autorský software i3BOOK - seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Účastníci zvládnou přípravu a prezentaci materiálů pro interaktivní výuku s možností vícedotykového ovládání.

i3leanhub logo

Autorský software i3LEARNHUB - Seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Pracuje ve webovém prostředí (Cloud), lze jej snadno sdílet s žáky a libovolně propojit s mobilními technologiemi – tablet, SmartPhon, … Popis všech funkcí a princip použití tohoto programu v praxi při zavádění tabletů do škol. Možnosti vícedotykového ovládání.

Alf logo

Program Alf – tvorba interaktivních testů - seznámení účastníků s interaktivním programem pro tvorbu testů Alf ve spojení s interaktivní tabulí a dalšími interaktivními pomůckami. Zvládnutí online testování a administrace tříd na internetu s možností využití databáze hotových materiálů. Popis všech funkcí a princip použití tohoto programového vybavení v praxi.

Flow logo

Flow – software pro elektronické testování - seznámení účastníků s principy tvorby a použití elektronických testů. Tvorba vlastních testů v prostředí Flow. Využití stávajících testů ve spolupráci s Flow.

Tablety logo

Tablety – elektronické testování ve výuce - seznámení účastníků s principy použití tabletů při elektronickém testování ve výuce. Tvorba vlastních testů v prostředí Flow. Vytvoření materiálu pro elektronické testování s využitím hotových testů (vytvořených v různých formátech).

EasyChalk logo

Autorský software – EasyChalk - seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Pracuje ve webovém prostředí (Cloud), lze jej snadno sdílet s žáky a libovolně propojit s mobilními technologiemi – tablet, SmartPhon, … Popis všech funkcí a princip použití tohoto programu v praxi při zavádění tabletů do škol.

Multimediální tvorba – výukové technologie - seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Pracuje ve webovém prostředí (Cloud), lze jej snadno sdílet s žáky a libovolně propojit s mobilními technologiemi – tablet, SmartPhon, … Popis všech funkcí a princip použití tohoto programu v praxi při zavádění tabletů do škol.

Tablety – programy pro kooperativní výuku - seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Pracuje ve webovém prostředí (Cloud), lze jej snadno sdílet s žáky a libovolně propojit s mobilními technologiemi – tablet, SmartPhon, … Popis všech funkcí a princip použití tohoto programu v praxi při zavádění tabletů do škol.

Workspace logo

Autorský software Workspace - seznámení účastníků s autorským programem pro tvorbu interaktivních výukových programů kompatibilních se všemi systémy. Zapojení tabletu do výuky. Účastníci zvládnou přípravu a prezentaci materiálů pro interaktivní výuku. Naučí se jak využít stávající materiály, export, import.

Stránky pro podporu interaktivní výuky