Software pro elektronické testování
Flow

Flow je uživatelsky příjemný vyhodnocovací software, který usnadňuje práci učitelů a instruktorů, napomáhá zvýšení aktivity studentů. S Flow budou moci studenti na všech akademických úrovních využít eInstruction hlasovátka, smartphony, tablety, případně notebooky, se kterými se ještě aktivněji zapojí do vyučovacího procesu.

Integrace do vašich Studentských informačních systémů (SIS), nebo Systémů pro řízení výuky (LMS).
 
Poskytuje otázku kompatibility v mnoha formátech, včetně PowerPoint®, Excel®, Word®, OpenOffice™, Flash®, PDF, HTML, a SCORM®.
 
Umožňuje studentům používat smartphony, tablety, notebooky, nebo eInstruction hlasovátka.

Flow náhled

ZÍSKÁNÍ OKAMŽITÉ ZPĚTNÉ VAZBY V CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉM SYSTÉMU
Ať už integrujete Flow se SIS nebo LMS (Moodle, Blackboard, WebCT, Sakai), nebo jej použijete jako samostatný program, pedagogové se studenty, kteří používají vlastní odpovídací zařízení získají přímé připojení k on-line klasifikaci. Zadejte různé typy otázek a získejte okamžitou zpětnou vazbu v centrálně řízeném systému.

POUŽITÍ HLASOVÁTEK NEBO VPAD APP STUDENTY VE TŘÍDĚ
Studenti mohou využít eInstruction hlasovátek ve spojení s Flow softwarem k vytvoření docházky a podílet se na průběhu výuky, kromě toho si mohou studenti stáhnout vPad aplikaci a používat své iOS a Android™ zařízení, nebo notebook.

INTERAKTIVNĚ S KAŽDÝM STUDENTEM
Pedagogové udrží pozornost celé třídy položením otázek s typem odpovědí: ANO/NE, výběru z více možností, více správných odpovědí, textové nebo číselné odpovědi a okamžitě zjistí pochopení učiva. Flow spolupracuje s testy vytvořenými v aplikaci PowerPoint®, Excel®, Word®, OpenOffice™, Flash®, PDF, HTML, aSCORM®. Pedagogové také mohou použít časově limitované testy ve kterých student pracuje vlastním tempem.

ZPĚTNÁ VAZBA PŘI VÝUCE
Flow poskytuje vyhodnocení třídy, které umožňuje pedagogům provádět formativní a sumativní hodnocení, obdrží okamžitý přístup k údajům pro případné zopakování nepochopeného učiva a získá cennou zpětnou vazbu. Pedagog zároveň zvýší interakci a interaktivitu ve třídě, a navíc výrazně pomáhá studentům ke zlepšení vědomostí.

Stránky pro podporu interaktivní výuky