Barevné kamínky pro interaktivní výuku
Hrajeme si - učíme se

Barevné kamínky jsou programy pro činnost dětí na POČÍTAČI, INTERAKTIVNÍCH TABULÍCH VŠECH TYPŮ, PROJEKTORECH nebo TABLETECH (s OS Windows) se záměrem obohatit vzdělávací proces dětí mateřské školy a prvních ročníků základní školy o zajímavé činnosti na počítači nebo interaktivních zařízeních a motivovat je k dosažení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí stanovených pedagogem dle RVP PV nebo RVP ZV.

V nabídce naleznete následují tituly interaktivních programů:

Programy

Obsahem programu jsou hry a činnosti s obrázkovou mapou s tematickým zaměřením MOJE VLAST. Objevování přírodních a kulturních krás naší vlasti.

Obsahem programu je animovaný děj s tematickým zaměřením na poznávání hospodářských zvířat, jejich mláďat a na význam jejich chovu pro člověka.

Obsahem je animovaný děj s tematickým zaměřením na bezpečnost dítěte v silničním provozu a na výchovu k odpovědnosti za své zdraví i zdraví jiných.

Animovaný děj s náměty pro tematické části: TŘI KRÁLOVÉ, ZIMNÍ POČASÍ, JAK SE V ZIMĚ OBLÉKÁME, ZIMNÍ SPORTY A PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM, ZDRAVÍ A VÝŽIVA.

Animovaný děj pro integrovaný blok JARO s náměty pro tematické části: PŘÍCHOD JARA, JARNÍ POČASÍ, JARO NA ZAHRÁDCE A NA POLI, PRVNÍ JARNÍ KVĚTINY.

Obsahem je animovaný děj s tematickým zaměřením JARO - JARNÍ PŘÍRODA, POČASÍ, VELIKONOCE, LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY, ZDRAVÍ A BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ.

Animovaný děj s tematickým zaměřením SVÁTEK DĚTÍ, KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, TĚŠÍME SE PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLY, CO UŽ UMÍME, NAŠE ZDRAVÍ.

Animovaný děj se zaměřením na podzimní přírodu a počasí. Děti si vybírají úkoly, které jim přináší větřík - hry s listím, barevnými draky, dýněmi, kaštany, počasím.

Animovaný děj pro integrovaný blok ZIMA s náměty pro tematické části: MIKULÁŠ, VÁNOCE, LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY, ZDRAVÍ A BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ.

Obsahem je animovaný děj pro integrovaný blok LES s náměty pro tematické části: STROMY, PLODY, ŽIVOČICHOVÉ, BEZPEČNÉ CHOVÁNÍV PŘÍRODĚ, EKOLOGIE.

Motivování zajímavými činnostmi k osvojování jazyka a zapamatování si informací, které jsou přijímány sluchovými a zrakovými vjemy. 99 interaktivních scén.

Programy Programy

BAREVNÉ KAMÍNKY s interaktivními pomůckami:

Dotykový LCD monitor je nástupcem interaktivních tabulí. Programy se ovládají dotykem prstu nebo pera jako u interaktivních tabulí, velkou výhodou je ale možnost provozu v běžně osvětlené učebně. Více dotyková technologie umožňuje současnou práci více dětí najednou. Ať pracujete s Barevnými kamínky nebo jinými (libovolnými) programy, oceníte křišťálově čistý obraz s vysokým rozlišením velmi rychlou a přesnou interakci. Dotykové LCD monitory jsou od úhlopříčky 55“ (které jsou zvláště vhodné pro speciální instalace) až do 85“. Povrch monitoru je chráněn 4mm bezpečnostním sklem.

Programy

Instalace dotykového LCD monitoru standardní na stěnu nebo s vertikálním posuvem.

Programy Programy

Instalace LCD monitoru dle možností v učebně, např. mobilní stolek, který umožňuje jak výškové nastavení, tak otočení monitoru do svislé polohy (vhodné i do učeben, kde není místo na stěně), nebo projekce i3Lightbox – interaktivní koberec.

Programy Programy

Interaktivní tabule umožňují ovládání libovolných programů dotykem (prstem) nebo perem. Výhodou interaktivní tabule je magnetický fixy popisovatelný povrch, který umožňuje kombinaci různých forem výuky. Plocha tabule je velmi odolná. Interaktivní tabule jsou k dispozici o rozměrech úhlopříčky 77“ až 135“. Dle vybraného formátu tabule (4:3 nebo 16:10) se zvolí vhodný dataprojektor.

Instalace interaktivních tabulí vyhoví jakýmkoli podmínkám v učebně: standardní na stěnu, na stěnu s vertikálním posuvem, s bočními křídly, na pojízdný stojan, vertikálně posuvná otočná instalace

Programy Programy

Interaktivní monitory a tabule umožňují zapojení více dětí do vyučovacího procesu i individuální výuku, využitím didaktických her a cvičení zvýšíte jejich pozornost a získané vědomosti procvičujete pro děti velmi atraktivní, zábavnou formou – použitím interaktivních programů jako jsou:

Barevné kamínky, Alf, Workspace, atp.

Interaktivní monitory, tabule a programy Vám rádi představíme a podělíme se s Vámi o zkušenosti přímo z prostředí mateřských škol, se zkušenostmi vyučujících, kteří možnosti interaktivní výuky aktivně využívají.

Stránky pro podporu interaktivní výuky